Konsulttjänster inom

styr och övervakning

Välkommen till LSm Consult

LSm Consult är ett konsultföretag som verkar inom styr och övervakning / fastighetsautomation. Företaget arbetar för smarta fastigheter genom rådgivning, projektering, besiktning, granskning, provning, byggledning och installationssamordning.

Fokus ligger alltid i att leverera bästa möjliga slutprodukt.

Tjänster

Rådgivning

LSm Consult erbjuder oberoende rådgivning och utredningar i frågor kring styr- och övervakningssystem. Hur olika styrsystem kan samverka och vägval för tekniska lösningar.

Målet är att ge uppdragsgivaren förståelse för att kunna fatta rätt beslut.

Entreprenadbesiktning

LSm Consult utför entreprenadbesiktningar av styr- och övervakningsinstallationer, inom fastighetsbranschen.

Dessa uppdrag kräver såväl teknisk och juridisk kompentens, som erfarenhet och omdöme.

Projektering

LSm Consult erbjuder framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för styr- och övervakningssystem. Upprättande av handlingar i tidiga skeden, i detaljprojekteringsskedet eller som ramhandlingar för totalentreprenad så som; systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar, driftkort och ritningar.

Vikten av samordning och samarbete inom projektgruppen är avgörande för slutprodukten.

Övriga tjänster

LSm Consult utför även andra tjänster inom styr- och övervakningsområdet:

• Granskning av styr och övervakningshandlingar.
• Samordnad kontroll / Samordnad provning.
• Byggledning.
• Installationssamordning.

Om företaget

LSm Consult AB grundades 2019 och ägs och drivs av mig Lars Sandström.

Jag har arbetat inom styr- och övervakningsområdet i över 20 år och har med mig erfarenheter från både entreprenörs- och beställarsidan. Sedan 2006 har jag jobbat inom konsultvärlden.

Från tiden som entreprenör har jag med mig erfarenhet av konstruktion, projektledning och programmering. Som beställare utformade jag behovsunderlag, upphandlingar inom LOU och agerade projekt- och byggledare. I konsultrollen har jag utfört uppdrag som projektering, provning, entreprenadbesiktning och installationssamordning.

Projekteringsuppdragen har bestått av bland annat: sjukhus, laboratorier, kungliga slott, ambassader, kontor, bostäder, bussdepåer och flygplatser mm.

Jag har genomfört entreprenadbesiktningar av bland annat: bostäder, militäranläggningar, sjukhus, industrier, kraftvärmeverk mm. Jag är certifierad besiktningsman enligt RISE samt godkänd entreprenadbesiktningsman enligt SBR.

Kontakta mig

Lars Sandström
070 – 320 60 64
lars.sandstrom@lsm.se

Transtigen 12
149 50  Nynäshamn